Služby

Skupinová terapie

Účinnou formou pomoci pro lidi s Aspergerovým syndromem jsou skupinové terapie. A proč zrovna skupiny? Lidé s Aspergerovým syndromem zde mají větší příležitost pro spontánní a přirozený nácvik sociálních dovedností. To, co se zde naučí, je vždy posilováno zpětnou vazbou a to nejen od terapeutů (většinou bývají přítomni dva), ale i od ostatních členů skupiny (vrstevníků – tedy skupina, do které je pro lidi s AS zpravidla nejtěžší se začlenit). Dále se zde lidé s AS také mohou učit mezi sebou navzájem. Někteří si již s některými problémy mohou vědět rady, mají osvědčený způsob řešení. Funguje zde tedy učení podle vzoru. A samozřejmě zde funguje také motivace k účasti na nácviku, která je upevněna díky přítomnosti dalších členů skupiny. Mnoho lidí s Aspergerovým syndromem zde poprvé ve svém životě nachází přátele.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 15. 6. 2012 17:20
Celý článek

Terapie problémového chování

Problémové chování není pro děti s Aspergerovým syndromem typické. Jedná se spíše o sekundární jev, tedy o následek nepochopení vzniklých situací (např. doma, ve škole). Nejčastějším důvodem může být:

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 15. 6. 2012 17:21
Celý článek

Poskytování terapeutických služeb pro lidi s AS

V České republice a na Slovensku naleznete několik zařízení, která poskytují nácviky sociálních dovedností (viz seznam dále). U každého z nich naleznete i poznámku o tom, zda je poskytují v individuální nebo skupinové formě.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 15. 6. 2012 17:22
Celý článek

Možnosti vzdělávání lidí s Aspergerovým syndromem

V životě dítěte s Aspergerovým syndromem je velmi důležité jeho školní zařazení. To je v současné době v České republice možné několika způsoby:

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 15. 6. 2012 17:23
Celý článek

Základní principy ovlivňující úspěšnost dětí s Aspergerovým syndromem ve školním procesu

Výčet těchto principů může působit jako velmi obecný. U dětí s AS je však třeba se na tyto principy zaměřit opravdu velmi důsledně, protože právě ty mohou napomoci v bezproblémovém průběhu výuky.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 19. 6. 2012 11:56
Celý článek

Další důležité faktory ve výuce a vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem

Kromě strukturalizace, vizualizace a motivace jakožto tří základních principů při práci s dětmi s Aspergerovým syndromem ve školnímprostředí je řada dalších faktorů, které mají značný vliv na úspěšnost dětí s AS ve školním procesu. 

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 19. 6. 2012 11:57
Celý článek

Faktory mající negativní vliv na výuku a vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem

Tyto faktory mohou být spouštěčem nejen pro „blok" dítěte, ale i pro jeho problémové chování. To se pak projevuje především vznětlivostí, agresivitou (vůči sobě i druhým), náhlými výbuchy vzteku, nevhodným rituálním chováním, poškozováním majetku školy ap. Učitelé často mylně tyto projevy připisují nedostatkům ve výchově dítěte. V mnoha případech ale porucha chování souvisí s aktuálním stavem dítěte, které je z nějakého důvodu rozrušené, dezorientované (např. neplánovaná změna v denním programu, nelibý zvuk, nepřesnost v probírané látce ap.), přičemž tento stav nedokáže přesně popsat nebo tak předem neučiní.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 19. 6. 2012 11:58
Celý článek

Proč školy nerady integrují

Součástí mé práce jako speciálního pedagoga v APLA Praha je poradenství pro rodiče a školy, kam jejich děti docházejí, ale často se na mne rodiče obracejí i v otázce výběru vhodné školy pro své děti , ať již je to před nástupem do první třídy nebo při výběru vhodného vzdělávání po ukončení 5. či 9. třídy základní školy.

Napsal(a) Lenka Michalíková |
Vytvořeno 19. 6. 2012 11:59
Celý článek

Asistent

Ve školách, školských zařízeních i mimo ně se můžeme setkat s tzv. asistentem. Je však nutné rozlišovat mezi dvěma typy asistentů – asistent pedagoga a osobní asistent:

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 19. 6. 2012 12:55
Celý článek

Spolužáci a atmosféra třídy

Vzhledem k tomu, že děti s Aspergerovým syndromem mají problémy především v komunikaci a sociálních vztazích, je nutné ošetřit i klima ve třídě mezi jejich spolužáky. Na první pohled se dítě s AS jeví „normálně". Projevy, které však vyplývají z této diagnózy (např. vykřikuje při hodině, má nepřiměřené reakce při horší známce - křičí, pláče, běhá po třídě, ale i odmítá komunikovat s vyučujícím, utíká ze třídy), však okolí dítěte těžko toleruje. Pokud jeho spolužáci nejsou seznámeni se specifiky AS, zákonitě berou všechny projevy dítěte jako nespravedlnost. Někteří si ho pak nevšímají, někteří mu mohou i ubližovat. Je zde tedy i velké riziko šikany.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 19. 6. 2012 10:14
Celý článek
fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003