Job klub

Před vlastním hledáním a získáním zaměstnání je u lidí s Aspergerovým syndromem často potřeba nacvičit si dovednosti potřebné k vyhledání pracovního místa. U každého je velmi individuální nakolik potřebuje v této oblasti podporu. Někdo si potřebuje pouze ujasnit předpoklady k získání pracovního místa, někdo naopak potřebuje podporu nejenom při hledání pracovního místa, ale i po nástupu na pracoviště.

Snadnější vstup a lepší orientaci na trhu práce může uživatelům s AS umožnit tzv. Job klub. Jedná se o vzdělávací kurz zaměřený na nácvik dovedností a získání informací z oblasti získávání a udržení si zaměstnání.

Job klub je jednou z možností, jak se ve skupině bavit a připravovat na hledání práce.  V Job klubu se pracuje ve skupině a to interaktivní formou. Skupina vytváří možnost předávání si zkušeností a různých názorů na jednotlivá témata.  Každé setkání je zaměřeno na určité téma:

  • Jaké jsou možnosti pracovního uplatnění
  • Jak si hledat práci
  • Jak se ucházet o práci
  • Jak zvládnout kontakt se zaměstnavatelem
  • V nové práci – domlouvání běžných věcí s nadřízených, komunikace, neobvyklé nebo nečekané situace
  • Možnosti podpory od agentury pro PZ

Člověk s AS má tak možnost osvojit si teoretické znalosti a upevnit je formou praktických nácviků. Současně mu kromě lektora, který vede tento klub, poskytuje zpětnou vazbu o jeho projevech a chování i skupina.

Základním cílem Job klubu je tedy pomoc uživatelům s Aspergerovým syndromem v rozhodování týkajících se práce – Jak, kdy a kde začít. Tato forma podpory by v ideálním případě měla být vždy součástí programu Podporovaného zaměstnávání u lidí s AS, proto je dobré se vždy informovat, zda agentury Podporovaného zaměstnávání (viz Kontakty ) tuto službu nabízí a za jakých podmínek.

Copyright © 2012 APLA Praha, o.s. 

fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003