Možnosti vzdělávání lidí s AS

Možnosti vzdělávání lidí s Aspergerovým syndromem

V životě dítěte s Aspergerovým syndromem je velmi důležité jeho školní zařazení. To je v současné době v České republice možné několika způsoby:

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 15. 6. 2012 17:23
Celý článek

Základní principy ovlivňující úspěšnost dětí s Aspergerovým syndromem ve školním procesu

Výčet těchto principů může působit jako velmi obecný. U dětí s AS je však třeba se na tyto principy zaměřit opravdu velmi důsledně, protože právě ty mohou napomoci v bezproblémovém průběhu výuky.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 19. 6. 2012 11:56
Celý článek

Další důležité faktory ve výuce a vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem

Kromě strukturalizace, vizualizace a motivace jakožto tří základních principů při práci s dětmi s Aspergerovým syndromem ve školnímprostředí je řada dalších faktorů, které mají značný vliv na úspěšnost dětí s AS ve školním procesu. 

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 19. 6. 2012 11:57
Celý článek

Faktory mající negativní vliv na výuku a vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem

Tyto faktory mohou být spouštěčem nejen pro „blok" dítěte, ale i pro jeho problémové chování. To se pak projevuje především vznětlivostí, agresivitou (vůči sobě i druhým), náhlými výbuchy vzteku, nevhodným rituálním chováním, poškozováním majetku školy ap. Učitelé často mylně tyto projevy připisují nedostatkům ve výchově dítěte. V mnoha případech ale porucha chování souvisí s aktuálním stavem dítěte, které je z nějakého důvodu rozrušené, dezorientované (např. neplánovaná změna v denním programu, nelibý zvuk, nepřesnost v probírané látce ap.), přičemž tento stav nedokáže přesně popsat nebo tak předem neučiní.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 19. 6. 2012 11:58
Celý článek

Proč školy nerady integrují

Součástí mé práce jako speciálního pedagoga v APLA Praha je poradenství pro rodiče a školy, kam jejich děti docházejí, ale často se na mne rodiče obracejí i v otázce výběru vhodné školy pro své děti , ať již je to před nástupem do první třídy nebo při výběru vhodného vzdělávání po ukončení 5. či 9. třídy základní školy.

Napsal(a) Lenka Michalíková |
Vytvořeno 19. 6. 2012 11:59
Celý článek
fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003