Asistent

Ve školách, školských zařízeních i mimo ně se můžeme setkat s tzv. asistentem. Je však nutné rozlišovat mezi dvěma typy asistentů – asistent pedagoga a osobní asistent:

  Asistent pedagoga Osobní asistent
Kterými právními předpisy se řídí? Právní předpisy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) - jedná se o pedagogického pracovníka. Právní předpisy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) - pracovník v sociálních službách. 
Co je jeho náplní práce?  Zprostředkování výchovné a vzdělávací činnosti dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v době vyučování na základě pokynů pedagogického pracovníka.  Zejména doprovod dítěte do a ze školy, případně na další mimoškolní aktivity
Kdo jeho služby hradí?  Finanční prostředky jsou poskytovány v rámci republikových normativů stanovených MŠMT. 

Je zaměstnancem převážně nestátních neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb. Tyto subjekty získávají na provoz služby dotace od státu, nadací či jiných subjektů.

Rodina přispívá na úhradu finančních nákladů této sociální služby.

Copyright © 2012 APLA Praha, o.s.

fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003