Terapie problémového chování

Problémové chování není pro děti s Aspergerovým syndromem typické. Jedná se spíše o sekundární jev, tedy o následek nepochopení vzniklých situací (např. doma, ve škole). Nejčastějším důvodem může být:

  • způsob komunikace
  • nerozumí sociálním pravidlům
  • mají strach nebo jsou frustrované

Z toho tedy vyplývá, že děti s AS problémové chování mnohdy vyřazuje z kolektivu vrstevníků, brání jim ve vzdělávání, znemožňuje jim pobyt na určitých místech či účast na různých aktivitách. Abychom dítěti pomohli zařadit se do většinové společnosti a zapojit se do činností běžného dne, je třeba se nejprve zabývat zvládnutím tohoto chování.

Terapeuti používají dle míry handicapu dítěte buď kognitivně-behaviorální terapii (KBT) nebo aplikovanou behaviorální analýzu (ABA).

Zda použijeme terapii behaviorální (např. ABA) nebo kognitivně-behaviorální terapii (KBT), k tomu nám může pomoci následující tabulka, která dělí terapie dle schopností člověka:

Behaviorální terapii použijeme, když... Kognitivně-behaviorální terapii použijeme, když...
Klient nechce s námi spolupracovat. Klient aktivně neodmítá spolupráci.
Klient není schopen popsat, co dělá, jak se cítí a na co myslí (např. díky svému nízkému věku) Klient je schopen alespoň jednoduše popsat, co dělá, jak se cítí a na co myslí.
Klient je sám se sebou spokojen a neví, že jeho okolí vadí jeho projevy chování.

Klient je buď sám se sebou nespokojen nebo si alespoň částečně uvědomuje „třecí plochy" mezi sebou a okolím.

Copyright © 2012 APLA Praha, o.s.

fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003