Skupinová terapie

Účinnou formou pomoci pro lidi s Aspergerovým syndromem jsou skupinové terapie. A proč zrovna skupiny? Lidé s Aspergerovým syndromem zde mají větší příležitost pro spontánní a přirozený nácvik sociálních dovedností. To, co se zde naučí, je vždy posilováno zpětnou vazbou a to nejen od terapeutů (většinou bývají přítomni dva), ale i od ostatních členů skupiny (vrstevníků – tedy skupina, do které je pro lidi s AS zpravidla nejtěžší se začlenit). Dále se zde lidé s AS také mohou učit mezi sebou navzájem. Někteří si již s některými problémy mohou vědět rady, mají osvědčený způsob řešení. Funguje zde tedy učení podle vzoru. A samozřejmě zde funguje také motivace k účasti na nácviku, která je upevněna díky přítomnosti dalších členů skupiny. Mnoho lidí s Aspergerovým syndromem zde poprvé ve svém životě nachází přátele.

Vojta dochází na skupinové nácviky sociálních dovedností již druhým rokem. Jeho hlavním zájmem jsou dopravní prostředky. Zná všechny vlaková spojení po České republice. Na skupině se seznámil s chlapcem, který je stejně starý a má podobný zájem. Konečně se Vojta setkává s rovným partnerem v oblasti, o které tolik ví. Postupně se mezi chlapci vytváří přátelství. Protože ale nejsou oba chlapci ze stejného města, na jednom ze skupinových setkání ostatní ze skupiny informují o tom, že se jim daří udržet kontakt prostřednictvím telefonu. Poslední telefonát prý trval 17 min 43 vteřin.

Skupinové nácviky sociálních dovedností jsou určeny lidem s Aspergerovým syndromem od 6 let do dospělosti. Vzhledem k tomu, že Aspergerův syndrom je vývojová porucha, znamená to, že z dětí s Aspergerovým syndromem vyrostou dospělí lidé s Aspergerovým syndromem. Každý rok tedy se sebou nese nové problémy, na které se terapeuti v rámci těchto skupinových sezení zaměřují. Nejčastějšími tématy jsou:

  • přátelství
  • partnerství
  • emoce - jejich rozpoznání a zvládání
  • pojmenování a řešení problémů
  • sebedůvěra
V rámci jednotlivých sezení se nejčastěji využívá technik KBT (kognitivně-behaviorální terapie) – především pak edukace o problémech, kognitivní restrukturalizace (práce s myšlenkami a jejich přerámováním), expozice (vystavení se problému), škálování (určení intenzity emocí) a přehrávání rolí.
 
Copyright © 2012 APLA Praha, o.s.


fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003