Nácviky sociálních dovedností

Sociální dovednosti můžeme definovat jako dovednosti, které jsou používané v mezilidských vztazích, umožňují nám přirozeným způsobem vyjadřovat své potřeby, mluvit o svých pocitech a záměrech a brát přitom ohled na potřeby druhých lidí. Pokud se nám v této oblasti daří, máme pozitivní zpětnou vazbu od druhých lidí, což nás posiluje a zvyšuje i naši sebedůvěru.

Sociální dovednosti mají tři složky:

  1. dovednost správně vnímat
  2. dovednost správně chápat
  3. dovednost správně sdělovat a reagovat

Ve všech těchto třech složkách můžeme nalézt deficity, se kterými se potýkají lidé s Aspergerovým syndromem.

V prvním případě, tedy dovednost správně vnímat, mají potíže s „přečtením" sociální situace, tzn. vybrat správné informace, emoce a signály, které během této situace proběhly.

V druhém případě, dovednost správně chápat, mají lidé s AS potíže s interpretací získaných informací, a proto se jim také těžko hledá vhodné řešení pro danou situaci.

Ve třetím případě, dovednost správně sdělovat a reagovat, selhávají při vyjádření se, a to verbálně i neverbálně.

U každého jedince a v každé situaci se však může jednat o zcela individuální kombinaci potíží v těchto třech oblastech.

Nácvik sociálních dovedností zahrnuje metody ke zlepšení mezilidských vztahů v běžných denních činnostech v rodině, v přátelských vztazích, ve škole nebo v zaměstnání. Vhodné komunikační a sociální dovednosti se učíme přirozeně a spontánně prostřednictvím kontaktu s druhými lidmi v průběhu celého života. Získáváme je, aniž bychom si to cíleně uvědomovali, že se právě nějaké konkrétní dovednosti učíme. Může nás to ale napadnout, pokud se dostaneme do nějaké nové, náročnější situace. V takovém momentu si můžeme uvědomit, že bychom k dané situaci potřebovali vhodnou sociální dovednost, která vyžaduje nové sociální reagování (např. musíme si jít poprvé sami vyřídit určité dokumenty na úřad). Pokud se člověk dostane do situace, ve které neví, jak reagovat, přirozenou reakcí je, že se zeptá druhého člověka, vyzkouší si ji tzv. „nanečisto", příp. pozoruje druhé lidi v obdobné situaci (v reálném životě, ve filmu apod.). Tohoto faktu využíváme i při nácviku sociálních dovedností. Základními principy práce je tedy:

  • pozorování druhých lidí v dané situaci (terapeuti nebo klienti, kteří danou situaci zvládají, mají s ní již své zkušenosti)
  • přehrávání sociálních situací „nanečisto" s možností vyzkoušet si různé reakce (např. jak dopadne situace, pokud budu reagovat naštvaně a jak pokud využiji asertivního způsobu chování) a získat i zpětnou vazbu od druhých lidí.

S každou situací, kterou zvládneme, posilujeme sami sebe a rozšiřujeme si tak spektrum toho, co se nám podařilo. Pokud se však dané situaci „raději vyhneme", tento vzorec můžeme aplikovat i do dalších situací a tím se postupně okolí uzavírat.

Většina lidí s Aspergerovým syndromem touží po kontaktu s druhými lidmi. Problémem se však stává to, že neví, jak v daných situacích reagovat. Situaci se tedy vyhnou nebo reagují nevhodným způsobem (zahlcují druhé lidi svým tématem, křičí apod.). Často se stává, že vzhledem k tomu, že se jim kontakt s druhými lidmi několikrát nepodaří, cíleně ho již nevyhledávají a mohou tedy působit, že o něj vůbec nestojí. Opak je ale pravdou a k tomuto účelu jsou právě vhodné nácviky sociálních dovedností.

Copyright © 2012 APLA Praha, o.s.

fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003