Individuální terapie

V rámci terapie u lidí Aspergerovým syndromem se již dlouhodobě osvědčuje užití prvků kognitivně-behaviorální terapie (KBT).

Kognitivně-behaviorální terapie se zaměřuje na změnu myšlení (kognice) a následně změnu chování (behavior). Lze ji využít v situaci, kdy je klient ochoten spolupracovat, je motivován ke změně, je schopen přiměřeně komunikovat a dále je schopen popsat své myšlenky, pocity a situaci, kdy se vyskytlo problémové chování.

Kritériem užití kognitivně-behaviorální terapie u lidí s Aspergerovým syndromem je i věk, kdy se doporučuje pracovat pomocí této metody cca od 11 let. U dětí mladších 11 let se doporučuje využívat behaviorálních technik, jako je např. aplikovaná-behaviorální analýza.

Individuální terapie trvají obvykle 8-12 sezení (po 45-60 min). Počet a délka jednotlivých sezení závisí na náročnosti zakázky, průběhu terapie, schopnosti klienta soustředit se, jeho aktivitě a věku.

Terapeut se s každým uživatelem, příp. jeho zákonným zástupcem dohodne na konkrétní zakázce, na které poté společně pracují.

Copyright © 2012 APLA Praha, o.s.

fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003