Terapie

Nácviky sociálních dovedností

Sociální dovednosti můžeme definovat jako dovednosti, které jsou používané v mezilidských vztazích, umožňují nám přirozeným způsobem vyjadřovat své potřeby, mluvit o svých pocitech a záměrech a brát přitom ohled na potřeby druhých lidí. Pokud se nám v této oblasti daří, máme pozitivní zpětnou vazbu od druhých lidí, což nás posiluje a zvyšuje i naši sebedůvěru.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 15. 6. 2012 17:19
Celý článek

Individuální terapie

V rámci terapie u lidí Aspergerovým syndromem se již dlouhodobě osvědčuje užití prvků kognitivně-behaviorální terapie (KBT).

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 15. 6. 2012 17:19
Celý článek

Skupinová terapie

Účinnou formou pomoci pro lidi s Aspergerovým syndromem jsou skupinové terapie. A proč zrovna skupiny? Lidé s Aspergerovým syndromem zde mají větší příležitost pro spontánní a přirozený nácvik sociálních dovedností. To, co se zde naučí, je vždy posilováno zpětnou vazbou a to nejen od terapeutů (většinou bývají přítomni dva), ale i od ostatních členů skupiny (vrstevníků – tedy skupina, do které je pro lidi s AS zpravidla nejtěžší se začlenit). Dále se zde lidé s AS také mohou učit mezi sebou navzájem. Někteří si již s některými problémy mohou vědět rady, mají osvědčený způsob řešení. Funguje zde tedy učení podle vzoru. A samozřejmě zde funguje také motivace k účasti na nácviku, která je upevněna díky přítomnosti dalších členů skupiny. Mnoho lidí s Aspergerovým syndromem zde poprvé ve svém životě nachází přátele.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 15. 6. 2012 17:20
Celý článek

Terapie problémového chování

Problémové chování není pro děti s Aspergerovým syndromem typické. Jedná se spíše o sekundární jev, tedy o následek nepochopení vzniklých situací (např. doma, ve škole). Nejčastějším důvodem může být:

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 15. 6. 2012 17:21
Celý článek

Poskytování terapeutických služeb pro lidi s AS

V České republice a na Slovensku naleznete několik zařízení, která poskytují nácviky sociálních dovedností (viz seznam dále). U každého z nich naleznete i poznámku o tom, zda je poskytují v individuální nebo skupinové formě.

Napsal(a) Lucie Bělohlávková |
Vytvořeno 15. 6. 2012 17:22
Celý článek
fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003