Emocionalita

Míra narušení emocionality souvisí se schopností dítěte přizpůsobit se změnám. Reakce může být u každého jedince různá (úzkost, agrese, ...). Klíčovou roli zde hrají opět exekutivní funkce (viz výše). Jakákoli neočekávaná změna obvyklé rutiny může např. vyvolat rozčilení. Děti si mohou vytvářet své vlastní rutiny, např. vyžadování stále stejné cesty do školy včetně čekání na projíždějící vlak. Pokud by došlo k narušení tohoto plánu, může to u nich vyvolat úzkost či rozčilení. Ve škole je pak mohou rozčílit náhlé změny, jako je třeba změna rozvrhu.

fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003