Trávení volného času

Intenzivní zájem o nějakou oblast nebo činnost má pro člověka s Aspergerovým syndromem naprostou prioritu a dominuje i jeho konverzacím s druhými lidmi, dostane-li příležitost, aby o něm začal hovořit.

V oblasti zájmů hodnotíme jejich intenzitu, charakter a na kolik zasahují do života dítěte (tzn. zda mají vztah k jiným činnostem, jak jsou odklonitelné apod.). Zájmy mohou mít různou podobu a mohou se také průběžně měnit. V řadě případů se dá modifikovat a využít pro další rozvoj dítěte (např. jako motivace).

V roce 2001 byl proveden výzkum, který se zabýval četností zájmů u lidí s Aspergerovým syndromem, přičemž dle tohoto výzkumu mezi nejčastější patří: letadla, astronomie, kola, zemětřesení, medicína, chemie, elektřina, elektrotechnika, počítače, zeměpis, geologie, kočky, zámky, hodiny, dinosauři a další.

fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003