Motorika

Vyšetření pohybových dovedností spočívá ve zhodnocení celkových pohybových schopností dítěte v těchto oblastech: koordinace pohybů, pohyb v prostoru, rovnováha, manuální zručnost, grafomotorické dovednosti, schopnost udržet rytmus. Všímáme si jakýkoli odchylek v pohybových projevech, především pak kývavých pohybů při napětí a radosti, nezáměrných tiků, škubání ve tváři, úšklebků apod.

fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003