Intelekt

Při posuzování kognitivního vývoje zohledňuje proces myšlení jako takový, učení, paměť a představivost. Lidé s Aspergerovým syndromem často vynikají v učení se faktům, vzorcům a schématům, ale je pro ně těžké přemýšlet abstraktně. Mají potíže v oblasti tzv. teorie mysli, tzn. schopnost utvářet úsudky a názory o duševních stavech druhých osob, jinými slovy, uvědomit si, co si druhý člověk myslí, co si přeje apod. a na základě toho porozumět jeho chování). Dále sledujeme deficit i v oblasti exekutivních funkcí, tzn. kognitivní mechanismy, které usměrňují naši pozornost, směřují naše chování k určitému cíli a tlumí první okamžitý impulz, který nás může nutit k nevhodné reakci v dané situaci (např. nás někdo naštve, existuje řada řešení dané situace, dítě s Aspergerovým syndromem často zvolí první možný způsob, např. kopnout ho. Dlouhodobé důsledky, které z toho plynou, už nevyvodí).

V oblasti myšlení sledujeme zejména úroveň porozumění a vnímání pocitů druhých lidí, úroveň dlouhodobé paměti, kvalitu symbolické hry, schopnost generalizovat získané ovednosti, smysl pro detail a intelektové schopnosti dítěte. Aspergerův syndrom by neměl být diagnostikován u pacientů s IQ nižším než 80 bodů. Někteří autoři (např. Komárek, Hrdlička) uvádějí hranici IQ 70 bodů.

fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003