Komunikace

Při posuzování komunikačních dovedností se zaměřujeme na vývoj verbální i neverbální komunikace. V oblasti neverbální komunikace hodnotíme oční kontakt, proxemiku (tj. vzdálenost mezi lidmi při komunikaci, prostor mezi nimi), použití gest a mimických výrazů. V oblasti verbální komunikace si všímáme především její specifičnosti. Děti s Aspergerovým syndromem mají často bohatou slovní zásobu. Mohou používat neobvyklá slova, mít specifický způsob vyjadřování, dále si také všímáme praktického užívání řeči, zda používají řeč v odpovídajícím kontextu (tzv. pragmatická jazyková rovina).

Lidé s Aspergerovým syndromem mohou mluvit velmi plynule, ale přitom si nevšímají reakcí lidí, kteří je poslouchají. Stává se, že stále mluví a mluví, bez ohledu na zájem posluchačů, nebo působí jako by byli necitliví k jejich emocím. I když mají relativně dobré jazykové schopnosti, jejich projevy mohou znít velmi formálně (až pedanticky přesně). Problémem mohou také být např. žerty, metafory či nadsázky, které často berou doslovně (např. mohou být zmatení výroky typu „Nech toho nebo ti utrhnu hlavu!"). Často také mluví příliš nahlas nebo naopak příliš potichu. Výjimkou není ani odlišný tón řeči, doslovné interpretace všeho, co slyší. V neposlední řadě přemýšlejí nahlas (tzv. verbalizují své myšlenky), a to i v situacích, kdy od nich druzí očekávají, že budou přemýšlet potichu.

fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003