Sociální chování

V oblasti sociálního chování se sleduje kvalita vztahu s dětmi i dospělými. Je kladen důraz na to, jak se dítě vyvíjelo již od narození (např. kdy se objevil sociální úsměv), zda bylo dítě komunikativní, jak projevoval kontakt vůči rodičům (mazlení, fyzický kontakt). Hodnotíme i kvalitu emočních projevů (jejich rozsah a intenzitu včetně používaných gest a celkové řeči těla), zda a jakým způsobem dítě projevuje vlastní pocity, zda chápe změny výrazu tváře či gest při komunikaci, zda rozpozná emocionální projevy druhých lidí a dokáže na ně patřičně reagovat.

Při posuzování sociálního chování vůči vrstevníkům je kladen důraz na to, jak dítě vnímá samo sebe jako člena skupiny, jak vstupuje do kontaktu s druhými dětmi, jakým způsobem s nimi tráví čas a zda respektuje pravidla společenského chování.

fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003