Internetové odkazy

www.apla.cz

(organizace zastřešující a sdružující občanská sdružení, která uplatňují postupy a metody při práci s osobami s poruchou autistického spektra v České republice)

www.autismus.cz

(informační web o poruchách autistického spektra)

www.autistik.cz

(občanské sdružení rodičů dětí s autismem)

www.rytmus.org

(občanské sdružení, jehož cílem je začlenění lidí se znevýhodněním do běžného prostředí – práce, škola, v místě bydliště)

www.mameotevreno.cz

(občanské sdružení, které podporuje lidi se znevýhodněním v obhajobě jejich práv, uplatnění na trhu práce a volnočasových aktivitách)

 

Zahraniční odkazy:

www.tonyattwood.com.au

(webové stránky nejznámějšího autora publikací o Aspergerově syndromu)

www.andreas.sk

(autistické centrum pro Slovenskou republiku)

www.autism.org.uk

(webové stránky Národní asociace pro autismus ve Velké Británii)

fgfdg

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy
IČO: 26 62 30 64
bankovní spojení: 5111440001/4000
Datum a číslo registrace u MV ČR:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003